Oficjalny portal przedszkola: Żłobek

Żłobek
w Strzelcach Opolskich

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
19 kwiecień 2021
Już hiacynty się pojawiły, więc je Skrzaty wykleiły.

15 kwiecień 2021
Szanowni Państwo,
podajemy do wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych do Żłobka na okres od 1 września 2021 r.

14 kwiecień 2021
Dzieci z grupy Tygrysków utrwalają znajomość zasad bezpiecznego poruszania się podczas spacerów. Wiedzę zdobytą podczas zajęć wykorzystują w praktyce.

14 kwiecień 2021
Mleczna, gorzka, z orzechami.
Wszyscy jesteśmy jej fanami!

14 kwiecień 2021
W dniu dzisiejszym Żabki obserwowały taniec kwiatów na wodzie.

14 kwiecień 2021
9 kwietnia 2021
Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia MRiPS z dnia 8 kwietnia 2021 r. informuję, że uległa zmianie data zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, w okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. Żłobek nasz będzie w dalszym ciągu funkcjonować w ograniczonym zakresie.
 
Zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Rozporządzeniu, z opieki żłobkowej mogą korzystać dzieci rodziców wymienionych grup zawodowych:
 1. zatrudnionych  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonujących działania ratownicze,
 6. zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.
W załączniku znajduje się wniosek do pobrania, który należy wypełnić i przedłożyć w Żłobku.

Z poważaniem,

Dyrektor Żłobka
Bernadeta Sznura

 

14 kwiecień 2021
Szanowni Rodzice,
mając na uwadze obecną sytuację, ponownie chcemy Wam pomóc w organizacji czasu dla naszych wychowanków.

Zapraszamy do Kopalni Pomysłów - edycja 2! Na każdy dzień panie opiekunki ze Żłobka przygotują ciekawy pomysł do zrealizowania - dla chętnych. Zachęcamy do dzielenia się rezultatami projektów, zdjęcia można wysyłać na maila i będziemy je anonimowo publikować na stronie. Udanej zabawy! :)

https://zlobek.strzelceopolskie.edu.pl/Kopalnia_Pomyslow_-_edycja_2,1058

13 kwiecień 2021
Misio-liskowe dzieci o zdrowie dbają,
dlatego witaminki z kubeczków w żłobku wypijają.
Dużo ćwiczą, ruchy naśladują,
i na odpoczynek czas znajdują.

13 kwiecień 2021
Słoneczka oswajają się z kolorem czerwonym w czasie sensorycznej zabawy w nurcie Montessori.

13 kwiecień 2021
Lepimy z plasteliny

1 | 2
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2016-12-27 22:49:19)
Informację zmodyfikował(a): Bernadeta Sznura (2021-04-19 12:57:48)
Liczba odwiedzin: 107172
Do góryStopka

Zamknij