Oficjalny portal przedszkola: Żłobek

Żłobek
w Strzelcach Opolskich

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

PILNY KOMUNIKAT

2 kwiecień 2021
27 marca 2021

Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia MRiPS z dnia 26 marca 2021 r. informuję, że w okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. Żłobek nasz będzie funkcjonować w ograniczonym zakresie.

Zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Rozporządzeniu, z opieki żłobkowej mogą korzystać dzieci rodziców wymienionych grup zawodowych:
 1. zatrudnionych  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonujących działania ratownicze,
 6. zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.
W załączniku znajduje się wniosek do pobrania, który należy wypełnić i przedłożyć w Żłobku w dniu 29 marca 2021 r.

Z poważaniem,
Dyrektor Żłobka
Bernadeta Sznura
 


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Bernadeta Sznura (2021-03-27 15:35:19)
Informację zmodyfikował(a): Bernadeta Sznura (2021-04-01 22:14:51)
Liczba odwiedzin: 107180
Do góryStopka

Zamknij